قیمت اجرای قیرگونی پشت بام در سال ۱۴۰۰

اجرای قیر گونی

قیمت اجرای قیرگونی پشت بام ۱۴۰۰ قیرگونی  از قیرگونی برای عایق کاری استفاده می‌شود ؛  و به منظور تثبیت قیر از گونی استفاده می‌شود . الیاف گونی نقش مسلح کننده قیر را دارند و قیر را در محل خود تثبیت